Pádraig Ó Dunnín, Liam Holden, Manuel Lara e Vicente Caramés valorando os traballos de reconstrución do bote